พลังงานทดแทน ได้แก่ น้ำ ลม แสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ

พลังงานตามธรรมชาติ

เป็นพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติที่หาได้ทั่วไปจาก ลม น้ำ แสงอาทิตย์ และพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง

พลังงานลม

เป็นพลังงานทดแทนที่กำลังได้รับความนิยม อีกทั้งยังมีการใช้งานอย่างแพร่หลายพลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุดในเวลานี้ อีกทั้งมีกำลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นประจำ

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้งานได้สะดวก แม้พื้นที่ห่างไกลติดตั้งได้ง่ายอายุการใช้งานคงทนไม่น้อยกว่า 10 ปีต่อการติดตั้ง

พลังงานน้ำ

เป็นพลังงานเฉพาะพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำอย่างเช่น เขื่อน ทะเล เท่านั้นการใช้งานจะเป็นอย่างไรต้องติดตามดู

วิธีการใช้งานได้และติดตั้งรับชมได้จากการคลิกที่รูปด้านล่าง